Helena Wallberg

Helena Wallberg

Titel: 298. Padmasana

Teknik: Skulpturinstallation

Helena Wallberg

Några är tydliga, andra svårare att greppa. Vissa föregås av tvivel inför sin egen tillblivelse men när de väl finns till manifesteras en självklarhet. En del liknar den ursprungliga idén mycket, andra tillåts en friare tolkning. Somliga är autonoma, andra finner sin plats först i relation till något annat.

“Padmasana” är titeln på en rad skulpturer och installationer som jag påbörjade 2021. Padmasana är sanskrit och betyder lotusställning. I min dagliga yogapraktik ingår en stunds sittande meditation vari ett flöde av bilder, former och ord uppstår i mitt inre.
Efter varje session görs skisser av det jag sett. Dessa används sedan som inspiration till skulpturer i en rad olika material och tekniker, exempelvis gips, trä och ibland funna objekt. De enskilda skulpturerna kan sättas samman i ett oändligt antal kombinationer, likt ett alfabet.
I arbetet med en installation är väggen fundamentet, själva ramen som möjliggör leken med närhet och avstånd i färg, form, textur och konnotation. Processen, att flytta runt, lägga till och dra ifrån, är intuitiv och fortsätter tills dess att tankeflödet når ett slags stillhet.

Hemsida: helenawallberg.com

Se mer verk från Vårsalongen

Varukorg