Jette Andersen

Jette Andersen

Titel: 9. Livet i tingen vi lämnar efter oss

Teknik: Målad board med fastlimmade ting

Jette Andersen

”Livet i tingen vi lämnar efter oss”
Verket är en installation, 120 x 240 cm, där jag på den horisontella ytan har gjort ett collage av diverse ting.
Jag har under ett flertal år arbetat med och undersökt min barndoms bildminnen i form av målarböcker, bokmärken, gamla foton och leksaker.
Verket är en slags mutation av de motiv jag har jobbat med tidigare.

Det handlar om platsen, min plats. Ett rött trähus på södersidan av Luleälven, där jag bott i 40 år. Alla tingen tillhör den platsen, har samlats där över tid.
Tingen bär på mina berättelser, mina minnen, men gör kanske att betraktaren kommer i kontakt med de egna tingens minnen och berättelser. De kan ge perspektiv på en själv, på tillvaron runt om, på konsten. Eftersom tingen inte längre definieras utifrån vad de används till tillåts vi istället möte dem i sin skönhet och vulgaritet, i deras absoluta närvaro och materialitet.

Verket handlar också om recycling och om det djupt tillfredsställande i att göra någonting av ingenting, att vårda, att ge nytt liv.
Idag blir tingen i våra liv bara fler och fler, de blir så många att de till slut tar bort livet genom nersmutsning och resursslöseri. Tingen som tar livet ifrån oss!
Ytterst handlar verket kanske om ålder. Om när generationen före oss går bort och vi måste ta hand om deras kvarlevor. Du ställer dig frågan ” Hur kommer mina kvarlevor att se ut? Vem är jag sett genom mina kvarlevor? Vad är ett liv sett genom tingen vi lämnar efter oss?”

Varukorg