Katja Beckman Ojala

Katja Beckman Ojala

Titel: 33. Little Black Dog

Teknik: Bildväv i ryateknik

Katja Beckman Ojala

Little Black dog började som abstrakta porträtt på mina hundar.
Motivet anspelar på svårigheterna i att fotografera en svart hund, oftast blir det bara suddiga former. Kompositionen är inspirerad av en hund i rörelse.

Jag har arbetat i en svart färgskala, en färg ofta kopplad till ett tomrum eller avsaknad av något.
Vävarna är täckta med en tunn svart rya (de trådar som knyts in och hänger ut från väven). Rya har en unik förmåga att porträttera hår och ger en levande yta. Jag har arbetat med långa trådar i ramie som lätt kan tova ihop sig och fastna i varandra.

Titeln är en referens till Winston Churchill’s Black Dog, ett begrepp han använde för att beskriva en depression eller sorg.

Att porträttera känslor som en utomstående varelse kan ge en möjlighet att sympatisera med sig själv och sitt eget mående. Jag vill med verken visa på den komplicerade relationen mellan en hund och människa, att ta hand om någon och att samtidigt vara medveten om förgängligheten.

Vävarna är ledsamma på ett kärleksfullt sätt, jag vill inte att de ska kännas deprimerande att betrakta, utan hoppas på att kunna trigga en ömmande känsla för dem.

Med Little Black Dog utforskar jag subtila bilder i väven. Jag vill utmana betraktaren att verkligen titta, man uppfattar inte motivet vid en snabb blick.
Jag har (titeln Little Black Dog till trots) valt  att jobba i stor skala, för att peka på det stora emotionella utrymme en varelse/hund kan ta.

Hemsida: www.katjabeckmanojala.com

Se mer verk från Vårsalongen

Varukorg