Maria Nyholm

Maria Nyholm

Titel: 257. Homecoming

Teknik: Akryl på duk

Maria Nyholm

Färg och form har alltid varit mitt största intresse. Det har inte alltid varit självklart att jag ska ägna mig åt det yrkesmässigt. Jag trodde en gång att jag skulle bli akademiker, jag läste en termin på Stockholms universitet för att aldrig mer återvända. Jag insåg att skapandet är något jag ville satsa helt och fullt på.

Min praktik grundas på omtanke. Jag tycker att det begreppet genomsyrar det mesta i mitt arbete oavsett om det gäller produktdesign, rumslighet eller ren konstnärlig gestaltning. Omtanke kan till exempel avse hållbarhet, omsorg kring detaljer och omtanke för användaren eller mottagaren av verket. Det är i första hand mina känslor som ligger till grund för mina beslut. Förnuft och intellekt är förstås också nödvändigt, men jag utgår alltid från magkänslan. Jag eftersträvar frihet i mitt skapande, men samtidigt arbeta nära den eller det som jag skapar för.

Jag trodde tidigare att det i skapandet inte gick att förena intellekt, förnuft och ord med intuition, känsla och handen. Jag har i efterhand förstått att så behöver det inte vara. Jag undersöker just nu hur jag kan föra samman båda sidorna i min skapandeprocess, alternativt hitta ett arbetssätt där jag kan alternera mellan det ena och det andra. Oavsett hoppas jag att kunna vara till gagn för människor, djur och natur samt att beröra, upplysa och hjälpa genom mitt arbete.

E-post: info@marianyholm.se
Instagram: @marianyholm.konst.design

Se mer verk från Vårsalongen

Varukorg