Anna Grahn

Anna Grahn

Titel: 127. Jag var här

Teknik: Stengods, glaserat och oglaserat

Anna Grahn

I mitt arbete inspireras jag av min omgivning – av ting, av naturen, av människor och skeenden i samhället. Jag försöker ofta översätta naturens och människors organiska former i mina verk. I försöken att tolka, visualisera och utforska samhälleliga händelser och fenomen genom mitt arbete hjälps jag att förstå dem bättre.

Härjedalen, Dalarna och Öland är platser som på olika sätt har en viktig plats i min uppväxt och i mitt liv. På fjälltoppar i Dalarna och Härjedalen och på stränder på Öland förekommer den typ av stentorn som verket “Jag var här” föreställer. Projektet hade sin start i en skylt på en strand på Ölands norra udde, nedanför fyren Långe Erik. På skylten undanbads byggandet av stentorn.

Här såddes ett frö. Jag började intressera mig och läsa på om stentornen och hur de har en skadlig påverkan på sin omgivning. Att flytta om stenarna på dessa platser i så stor utsträckning kan bland annat innebära att lavar dör och att djur förlorar sina hem. Med lera började jag utforska stentornen och de utvecklades så småningom till en symbol för de avtryck vi lämnar efter oss och deras påverkan på planeten och klimatet i stort.

Hemsida: anna-grahn.com
Instagram: @ag_keramik

Se mer verk från Vårsalongen

Varukorg