Mikael Cronwall

Mikael Cronwall

Titel: 61. Svenska monument nr 23

Teknik: Pigmentprint på papper

Mikael Cronwall

Ett monument, eller ett minnesmärke, kan definieras som en offentlig skulptur, annat konstverk eller byggnad, vars syfte är att med en slags materiell manifestation erinra om något eller någon.

Under några år har jag fotograferat de monument som rests som minnesmärken, hyllningar och kultplatser i Sverige. Till att börja med var projektet fokuserat mot klassiska monument som till exempel utmärkte platsen där en kronprins hade avlidit när han föll av sin häst. Sverige vimlar av denna typ av monument.

Med tiden ökade mitt intresse av begreppet monument i en slags utvidgad form. Projektet bytte karaktär till ett fokus mot det svenska folkets hyllningar och kanske egenproducerade objekt i landskapet.

Landskapet spelar en viktig roll i mina bilder. Jag är intresserad av hur objektet (monumentet) och landskapet samspelar. Mina bilder bygger på tankar och idéer från 1970-talets ”New Topographics school”, vilken var en viktig förnyare inom amerikansk landskapsfotografi.

En annan fotograf med fokus på monument och landskap är Lee Friedlander. Han skildrar monument i USA i fotoboken ”The American Monument” 1976 och utgör en viktig inspirationskälla för mig.

Projektet ”Det svenska monumentet” omfattar totalt cirka 100 bilder och kommer på sikt att bli en utställning och en fotobok.
Svenska monument nr 23, Röke, Skåne, 2021.
Svenska monument nr 73, Porsi, Lappland, 2021.
Svenska monument 91, Sangis, Norrbotten, 2021.

Se mer verk från Vårsalongen

Varukorg