Gunnilla Welwert

Gunnilla Welwert

Titel: 235. Mönstrad mossa 1

Teknik: Olja

Gunnilla Welwert

Jag har en akademisk examen vid Lunds universitet i ämnena konstvetenskap och etnologi och därtill en kurs i museiteknik. Min yrkeskarriär startade på Malmö Konstmuseum där jag arbetade med katalogisering, uppbyggnad av utställningar och pedagogisk verksamhet. Intresset för andras bilder fortsatte med bildundervisning i ungdomsskolan. 

Jag utbildade mig till bildlärare på Konstfack. Efter tjugo år inom det fältet övergick jag till att undervisa på Lärarutbildningen i Malmö och var också den som initierade och arbetade med bildlärarutbildningen vid Malmö universitet.

Intresset för att göra egna bilder och att arbeta textilt sysselsatte mig mycket under min uppväxt men som vuxen tog det inte rejäl fart förrän för cirka tio år sedan. Jag hade målat i olja och akvarell några år som ung och tog upp den tråden igen. Det började med att jag framställde föreställande naturmotiv men rätt snart ökade mitt intresse för att abstrahera och också hitta andra motiv.

De bilder som är med på utställningen är en liten serie där jag utgått från mattor i min omgivning men även på en resa i Marocko. Det är inga avbildningar utan fragment från olika delar som jag satt samman i en och samma bild. Jag upplever att de i och med det utvecklas till nya landskap. Det har också varit viktigt för mig att framställa ytan mjuk och ullig. 

I mitt måleri både i akvarell och olja går jag gärna nära motivet och bjuder in betraktaren till en oväntad värld.

Gå gärna in på min hemsida
Gunnilla.portfoliobox.net

Se mer verk från Vårsalongen

Varukorg