Thomas Franzén

Thomas Franzén

Titel: 68. Utan titel A

Thomas Franzén

Bilderna som jag nu deltar med hänger ganska tydligt ihop med det som jag gjort de senaste 7-8 åren, varav flertalet har visats här på Vårsalongen. Det finns ingen avsikt i att det blivit ett antal bilder som kan liknas vid en serie; förklaringen skall nog ses i de mycket få bilder jag gör varje år.

Formatet på bilderna är så gott som alltid det samma. Det är viktigt för mig om bilden jag skall måla görs på duk som limmas på pannå eller om det blir på pannå direkt – ett förberedelsearbete där jag ofta provar båda alternativen.

Allt oftare väljer jag att placera bilden bakom glas, det kan tyckas konstigt då jag inte arbetar med papperskonst.
Glaset skapar en distans till bilden – ungefär som bevarade insekter i glasskåp på Naturhistoriska museum: ett skydd mot världen utanför.
Men som också understryker dess viktighet.

Början på arbetet på en bild brukar se ut så här: Små skisser, till ytan som en liten tändsticksask, lättöverskådliga.
Jag har två skissböcker som jag återvänder till för att om möjligt hitta något jag tidigare inte sett. Det händer att jag klipper ut bitar för att sammanfoga till nya bilder. Eftersom jag hämtar delar av mitt bildmaterial i två numera ganska gamla skissböcker så kan man nog säga att jag arbetar ganska grundligt med ett begränsat material.

Ateljén är mindre än ett stenkast från huset, jag är ofta där men utan synliga resultat om man bortser ifrån att jag städat på bordet.
Studier: Grundis 1969–70 samt Konstfackskolan 1970–73.

Se mer verk från Vårsalongen

Varukorg