Andreas Kock & Johan Pihl / Studio Apparat

Andreas Kock & Johan Pihl / Studio Apparat

Titel: 150. Insynsskydd 2

Teknik: Porträttserie av papperslösa. C-print bakom glas

Andreas Kock & Johan Pihl / Studio Apparat

Våra samarbeten har under längre tid utforskat tankar och idéer kring skulpturala installationer där fotografi utgjort en tydlig grund. Samarbetet är ett resultat av våra respektive yrkesbakgrunder: Andreas är en av Sveriges mest etablerade porträttfotografer och Johan arbetar som creative director med fokus på produktutveckling och design.

Vi blev starkt påverkade av situationen kring papperslösa som blev del av det kollektiva medvetandet i samband med flyktingvågen 2015–16, då frågan kring identitet och medborgarskap blev såväl infekterad som polariserande. “Insynsskydd” gestaltar individer vars identiteter är okända, personer som flytt krig, förföljelse och fattigdom för att söka skydd i Sverige. Deras status och identiteter är och förblir okända.

De anonyma silhuetterna framkallar antingen nyfikenhet eller rädsla. Våra hjärnor söker mönster och sammanhang och vi förlorar därför ofta förmågan att bromsa vår oro kring det okända.

Insynsskydd hindrar omvärlden från att se dig, samtidigt som din bild av omvärlden förvanskas. 

Se mer verk från Vårsalongen

Varukorg