Susanne Kihlström

Susanne Kihlström

Titel: 148. Utan titel

Teknik: Blandteknik

Susanne Kihlström

När jag fotograferar utgår jag från en idé kring ett sinnestillstånd eller en stämning som jag vill gestalta. I redigeringen eftersträvar jag främst att fånga stämningen, det estetiska kommer sedan som en produkt av detta.
Fotograferingen är en process, ett samspel mellan mig och objektet. För att nå stämningen hjälper det att objektet släpper tid och rum och försätter sig i ett tillstånd utanför sitt ego. Detta underlättas av att jag till exempel ber objektet blunda eller fotograferar bakifrån.

Jag fotograferar med Iphone. Iphonelinsen överensstämmer med den kvalitet på kameraobjektiv som motsvarar vidvinkel, vilket leder till ett lite “platt” perspektiv som jag gillar, samt att telefonens obetydliga storlek stör minimalt under fotograferingstillfället.

Vid redigeringen använder jag mig av telefonens bildappar. Då jag filtrerar bilden många gånger hamnar jag ofta i marginalen av apparnas funktionsområde, vilket kan ge oväntade effekter. Redigeringen är i sig en ganska långdragen skapandeprocess där jag släpper förväntningar och låter ögat och fingrar leka sig fram. En instinktiv känsla säger mig när jag hittat rätt, men jag vet i stunden sällan vad det betyder.
Först i efterhand, och ofta genom betraktarens ögon, finner och förstår jag vad det är jag avbildat och varför. Bilden går på så vis genom det fotograferade objektet, till mig, vidare till betraktaren och tillbaka. En rörelse där jag tänker mig att då, nu och framtid upplöses och där de flytande gränserna mellan våra medvetanden illustreras.
Jag väljer att låta mitt verk vara utan titel för att inte på förhand styra vad betraktaren ska se eller uppleva.

Jag finns på instagram: @susannekihlstrom
E-post: susanne.e.kihlstrom@gmail.com

Se mer verk från Vårsalongen

Varukorg