Anna Ting Möller

Anna Ting Möller

Titel: 215. Raw Pearl (Jam)

Teknik: Levande material, odlad med hjälp av en bakteriekultur

Anna Ting Möller

Installationen är förgänglig och består av scoby-kombucha-biomaterial från en bakteriekultur. Under en jäsningsprocess bildas en kombucha-bakteriekultur, ett cellulosabaserat hudliknande material. 

Kombucha-materialet framställer jag i ateljén genom en lång process som kräver omsorg. För att det hudliknande materialet ska växa fram behövs te och socker, klassiska koloniala varor. Min metod tillåter mig att vara självständig och fri, där jag har makten över mitt hantverk genom den kunskap jag besitter.

—-

“I sinnenas riken är gränsen ofta hårfin mellan olika motsatstillstånd såsom frihet och förtryck, njutning och smärta, det sköna och det motbjudande samt det privata och offentliga. Verket är Kinbaku (the beauty of tight binding) inspirerat och konstnären har sökt att foga samman dessa frågor i ett fysiskt uttryck. Ingreppet är verkligt, gränserna emellertid mer skenbara och mindre strama.” (Text: Ashik Zaman)

Se mer verk från Vårsalongen

Varukorg