Gunilla Pantzar

Gunilla Pantzar

Titel: 261. Förvandling

Teknik: Broderi i plexilåda

Gunilla Pantzar

I min bildvärld ligger fokus på porträtt av människor/kroppar gestaltade i många olika material och tekniker. Skulpturer, bilder och objekt.

Bakgrunden till verket “Förvandling” är en lång historia.
Tidigt 70-tal hittade jag i ett ödehus en gammal bok, “Anatomiska Planscher”. En bildvärld som jag både fascinerades och skrämdes av. I boken kunde kroppsdelar, inälvor vikas ut och plockas fram, de visar på ett sinnrikt sätt den mänskliga kroppens inre landskap.

Mitt i 90-talet läste jag boken “Kroppens tunna skal” av idé- och lärdomshistorikern Karin Johannisson. I texten lyfts kroppen fram som en scen där tiden och rummet sätter märken.

Vid omläsning av den boken för några år sen intresserade jag mig särskilt för för kapitlen om den anatomiska teaterns framväxt under medeltiden och renässansen. I dessa rum förevisades bl.a. skelett med flaggor instuckna i handen med deviser: Ecco homo, se människan; Nosce te ipsum, lär känna dig själv; Memento mori, kom ihåg döden.

Texternas uppmaning och boken “Anatomiska Planscher” gav mig lust att iscensätta den mänskliga kroppen. Öppna och genomlysa ett både starkt och ömtåligt mänskligt maskineri.

Verket ” Förvandling” är det senaste av ett trettiotal verk med samlingsnamn “INSIDE”, där organ, muskler, nerver formas, målas och broderas och blir synliga på kläder. I verket ” Förvandling” är blodådror och vener broderade med silke och sytråd på nylonstrumpor, monterade på tunt klädstreck och uppfästa med insektsnålar.

Gunilla Pantzar, Kalmar, född 1945
Hemsida: www.gunillapantzar.se
E-post: gunilla.pantzar@gmail.com

Se mer verk från Vårsalongen

Varukorg