Nils Lagergren

Nils Lagergren

Titel: 158. Ghost Liner

Teknik: Trä och metall, åldrad på sjöbotten under fyra år

Nils Lagergren

”Ghost Liner” är en del av mitt konstprojekt ”Vessels: Ghost Fleet”, där jag utforskar begrepp som tid, förfall och förvandling genom att använda naturen som medkonstnär.
Jag bygger fartygsskulpturerna i de material jag hittar omkring mig. En gammal stålplåt, tändstickor eller läskburkar – allt kan användas för att bygga dessa skulpturer och det är bara fantasin som sätter gränser. Sen sänker jag dem på cirka tre meters djup i en vik i Roslagen och låter naturen omforma och förvandla dem till vrak. Efter 2–4 år bärgar jag dem, torkar och pånyttföder dem som konstverk.

Det är en långsam process men också fylld av överraskningar, för naturen kan vara en nyckfull medkonstnär. Själva processen blir en del av konstverket och lämnar spår i det färdiga resultatet; vraken blir bärare av sina egna berättelser.
Hur såg denna atlantångare ut innan den sjönk? Hur gick det till när den gick under och vad hände egentligen därnere i mörkret under åren när den långsamt förvandlades till vrak?
Varje vrak bär på en egen berättelse och det är min förhoppning att verken ska inspirera betraktaren till både funderingar och fantasier kring dessa berättelser.

Hemsida: nilslagergren.se
Instragram: nilslagergrenart/
E-post: nilslagergrenart@gmail.com

Varukorg