Mike Stott

Mike Stott

Titel: 281. Sanderosion vid Sandhammaren 1

Teknik: Kol, krita, tusch

Mike Stott

Teckningen skildrar Sandhammarens strand på Österlen efter att en våldsam storm har sargat en stor del av strandremsan. Växtligheten och träden har slitits sönder av havet och kvar blir en vägg av trasiga grenar, trädrötter och högar av lösrinnande sand.

Vinterstormarna på Österlen kan vara dramatiska och skoningslösa, i synnerhet på kustområdena. Under de kraftiga östvindarna kan en hel strand bli urgröpt på några få dagar. Oftast blir stränderna gradvis återställda av naturens krafter, men på vissa ställen pågår sanderosionen år efter år. Det är ett utsatt och dramatiskt landskap, som är utmanande att skildra på bild.

Teckningen ingår i en serie bilder som skildrar strandområdena på Österlen under olika årstider. Ett urval av teckningarna visas på instagram: @mikestott_drawings.

Arbetet genomförs i studiomiljö. Egna fotografiska skisser eller collage brukar användas som referensmaterial, framförallt under början av teckningsarbetet. Utifrån en teckningsidé tas fotografier fram. Ofta görs flera versioner av en foto för att lyfta fram variationer i ljus- och kontrastförhållanden. Materialet som använts är huvudsakligen ritkol, kolpulver och krita. Eget ritkol görs från grenar av pil och hassel.

Jag är engelsman och flyttade till Sverige 1970 efter 7 års utbildning på konstskolor i England. Tidigare har jag arbetat med både design och bild, bl a på Umeå Institute of Design där jag var professor i 15 år. Under 9 månader av året bor jag i Skillinge, som ligger en mil från Sandhammaren.

Se mer verk från Vårsalongen

Varukorg