Sofie Carlson

Sofie Carlson

Titel: 54. Mamma

Teknik: Konstnärens hår på trådrulle

Sofie Carlson

“Mamma” består av en trådrulle som jag ärvt från min mamma och mitt eget hår. Mitt arbete behandlar ofta sorg, minne, släktskap och traditioner. Min mamma gick bort när jag var liten och min mormor blev därför en viktig förebild och modersfigur för mig när jag växte upp. Hon var sömmerska i grunden och var en mycket stolt mor.

Jag vill i mitt arbete förkroppsliga den kamp som arbetande kvinnor utkämpat, och hur den lever vidare idag. Det knyter även an till den existentiella karaktär som kvinnors lott och arbete består av. Där finner vi även moderskapet som är så tätt förknippat med både livets början och även dess slut. Att precis som myternas parcer i Romarriket eller nornor i fornnordisk mytologi spinna livets trådar. Att rollen i sin helhet bokstavligen bär livet på sina axlar.

Men verket är även en reflektion över saknadens fetischisering av de objekt som lämnats kvar. Hur man bildar helgedomar av det profana, att vad som helst kan bli en relik. Att ett objekt kan bli mänskliga och få en själ.

Jag är född 1999 och uppvuxen i en helt vanlig svensk småstad. För tillfället bor jag i Stockholm och går första året på konstskolan Idun Lovéns skulpturlinje.

E-post: sofiecarlson99@gmail.com
Instagram: @sofie.calle.arte

Se mer verk från Vårsalongen

Varukorg