Anna Cherednikova

Anna Cherednikova

Titel: 55. Unwanted

Teknik: C-print, 35 delar

Anna Cherednikova

Unwanted är inspirerat av min personliga historia av migration och kontinuerlig anpassning genom fyra länder. Projektet utforskar våra relationer med naturen i städer genom en studie av vilda, invasiva växter på flodbanken; en serie som ifrågasätter vad som gör en växt till ett ogräs och varför det ses som icke önskvärt. 

Unwanted undersöker materiella och immateriella frågor om egenskaper som krävs för överlevnad, miljö och ekologi, och vad vi människor kan lära oss av den migration och överlevnad som ogräsens livscykler representerar.

E-post: anna.cherednikova@gmail.com
Hemsida: www.annacherednikova.com
Instagram: @anna__cherednikova

Se mer verk från Vårsalongen

Varukorg