Klara Isling, Chrisse Kuisma Karlsson, Espen Hansen

Klara Isling, Chrisse Kuisma Karlsson, Espen Hansen

Titel: 133. Arkitektonisk slöjd I

Teknik: Trä, skulptur

Klara Isling, Chrisse Kuisma Karlsson, Espen Hansen

ARKITEKTONISK SLÖJD
Storskalig rumsskapande slöjd eller handarbetad arkitektur.

Arkitektonisk slöjd är en tvärdisciplinär undersökning om hur arkitektur, slöjd, hantverk, trä och konstruktion kan förhålla sig till varandra. Hur slöjdade objekt genom en mängdverkan kan skapa rumslighet. Genom att förenkla, förstora och renodla tillgängliggörs slöjd och det rumsliga skapandet. Lusten, handen och materialet avgör uttrycket på resultatet.

Verket är en del av undersökningen och projektet Arkitektonisk slöjd som utförts med projektbidrag från Nämnden för hemslöjdsfrågor.

Arkitektonisk slöjd vill skapa en brygga mellan arkitektur och dess användare. Dels genom att handgripligen vara en plattform där användaren kan delta i det rumsliga skapandet och utföra det med sina egna händer. Det kan också vara en sinnlig förbindelse där användaren ser, känner och luktar på slöjdad arkitektur och begriper den eftersom den är i en skala och utförd på ett sätt som syns och känns.

Se mer verk från Vårsalongen

Varukorg