Elin Julius Svanelind

Elin Julius Svanelind

Titel: 270. More than desire

Teknik: Akryl på duk

Elin Julius Svanelind

Elin Julius Svanelind är en Stockholms baserad konstnär som är född och uppvuxen i Säffle, Värmland. Elin har en bakgrund i det textila och hennes arbete har utgångspunkt i erfarenheter där hon genom sin konstnärliga praktik undersöker lesbiska relationer, komplexa känslouttryck, kvinnokroppen och samhället. Elin ser kroppen som en möjlighet att tänja på gränser om vad hon själv konfronteras med för fixerade idéer om genus, normer och sexualitet, om vad som anses acceptabelt. Det är när de kommer i kontakt och interagerar i arbetet som de öppnar upp en värld av nyanser. Hennes arbeten verkar likväl som ett uttryckande och undersökande av känslor som en möjlighetssfär. Ibland tornar de upp sig som en vägran att acceptera verklighetens omständigheter, ett sätt att fly in i önskans utopi för att vid andra tillfällen verka som en konfrontation. Förutom att drivas av lusten att tänja på gränser så drivs hon av att genom befästa expressiva känslor i målningarna väcka känslor hos betraktaren. På det sättet ser hon sin konst som en dialogisk praktik där hennes konst frågar efter en typ av respons.

’Jag försöker säga något om samtiden. Det är en typ av tankelek där målningsprocessen kan verka som en katalysator för att förstå ett ämne på ett nytt sätt.’

Elin Julius Svanelind studerar för närvarande sitt tredje år på Konstfack med inriktning konst.

Se mer verk från Vårsalongen

Varukorg