Alexander Thurann

Alexander Thurann

Titel: 271. Förort - Balaclava, Burka, Balenciaga

Teknik: Akryl på duk

Alexander Thurann

Verket är en parafras på Göteborgskonstnären Kjellåke Gerinders verk ur serien “Förort” från 1971. Konstverket avser att väcka frågor kring integration, identitet, klass och kulturell etablering bl. a. med avstamp i antropologen René Girards teorier om mimetiskt våld och syndabocks-mekanismen.

Till skillnad från originalverket har flerbostadshuset i bakgrunden ersatts med ett annat likt flerbostadshuset Unité d’Habitation, signerat arkitekten Le Corbusier. Framför byggnaden har personerna i Kjellåkes verk bytts ut mot andra av en annan egendomlig karaktär. Ambiguiteten kring gestalterna och deras huvudbonader representerar den pågående samhällsdebatten om de bosatta i förorten. Somliga väljer att uppfatta dem som förövare (Balaclava), övriga ser dem som offer (Burqa) och några anser dem som dekadenta eller kulturfrämjare (Balenciaga). Hur man än väljer att uppfatta dem är det svårt att särskilja den ena kroppen från den andra. Alla ingår i samma smältdegel i betraktarens ögon.

Verket ingår i en större samling verk under namnet “våld” som jag har arbetat med under de senaste 2-3 åren. Se mer framöver på @artelier_thurann på instagram.

Se mer verk från Vårsalongen

Varukorg