Linda Morberg Forshage

Linda Morberg Forshage

Titel: 230. Dollart

Teknik: Pyrografi

Linda Morberg Forshage

Mitt verk är ett porträtt
av min morfar Ove Dollart.
Bottnar i känslor och minnen av honom.
I mitt arbete använder jag brännpenna på träytan.
Jag både följer och går emot träets struktur.
Med oljefärgen förstärker jag porträttets
känsla och betydelse.

Se mer verk från Vårsalongen

Varukorg