Maria Andersson

Maria Andersson

Titel: 33. FURUM nr 5

Teknik: Vävd i tuskaft, ull och silke, handfärgad med växtfärg

Maria Andersson

FURUM

Inslag för inslag växer väven fram.
Inslagen är ej exakta, ej identiska.
Men påminner om varandra.

En strävan efter en mångfald, variation, dynamik och progression.

Vävningen handlar om tid.
Om gamla erfarenheter som leder till nya.
Ett konstant pågående arbete i rörelse, i olika riktningar.
Likt varp och inslag.
Vertikalt och horisontellt.
Där kunskap och insikter bygger på varandra.
Lager på lager.
Med tiden sakta skapar en helhet.

Tror på vikten att stanna upp och lyssna in.
Identifiera genom att visualisera varje steg, varje beslut.
Annars är det lätt att de små stegen blir flyktiga
och enbart fragment av något som varit.

Lager på lager av händelser och erfarenheter, bygger på varandra.
Likt inslag för inslag, växer väven fram.

Grunden är varpen.
Den är konstant och orubblig.
Likt en trädstam att luta sig mot.
Tallen.
Dess mognadsprocess som visualiseras i färg, yta och struktur.
Den unga tallens bark är skör, likt flagor ligger lager på lager.
För att med tiden mogna och övergå i en mörkare, massiv, solid yta.

Tallen – Fura.
FURUM

Se mer verk från Vårsalongen

Varukorg