Selam Adnew

Selam Adnew

Titel: 10. For what does it profit a man to gain the whole world and forfeit his soul?

Teknik: Handmålad jutetråd på duk

Selam Adnew

Jag heter Selam Adnew, en konstnär med rötter från Eritrea, jag använder handfärgad jutetråd på canvas som medium. Min konstnärliga resa, särskilt min tid på Konstfack, har fördjupat min inre dialog kring perspektiv och de principer som vägleder mitt skapande.

Utställningar :
Min utställning “Holywar” på Vällingby folketshus i maj 2023 berörde teman som identitet, tro, balans, kärnfamilj, utvandring, invandring och självupptäckt.

Filosofi och Symbolik:
Min konstnärliga filosofi kan sammanfattas som en “kurragömma mellan form och form-löshet.” Varje konstverk bär på sig ett subtilt möte med grundläggande principer, hämtade från den bibliska texten. Genom nakenheten avslöjas formen, evigt förenad med formlöshet. Konstverket blir därmed både ett avtryck och en längtan som evaporerar när den visar sig otillräcklig. Detta för referens anspelar sig på den bibliska berättelsen där Evas förbannelse inkluderar en längtan efter hennes man, symboliskt representerande strävan efter det immateriella och överlämnandet till det ouppnåeliga.

Identitet och Integritet:
Genom min konst utforskar jag inte bara identitetens vikt utan betonar också integritet, särskilt inom ramen för utvandring som barn. Konstverken blir länkar där identitet och integritet vävs samman som oupplösliga trådar. Dessa hålls samman av ett vittne som form omöjligt berör. Resan från skydd till att behöva skydd och sedan till att utveckla kapaciteten att försvara sin egen integritet avspeglas i varje verk.

Kulturellt Arv :
Mitt eritreanska arv är en central källa till mitt konstnärliga uttryck. Materialet representerar ett försök att hålla minnet levande och skapa min egen unika plats genom den, där det naturliga möter det anpassade. Mitt hus blir varken eritreanskt eller svenskt. Att växa upp till en kvinna med teoretisk kunskap snarare än praktisk erfarenhet av ens egna rötter är en komplex utmaning. Denna process kräver tid och acceptans av de djupgående effekterna som utvandring och invandring medför, inklusive den djupa otryggheten kring identitet från en avbruten barndom.

Semantisk Kraft och Symbolisk Innebörd:

Min övergripande ambition är att förena språkets semantiska kraft med den djupa symboliska innebörden. I mina konstnärliga gestaltningar framhävs snabbt symboliken, särskilt genom brudens avtäckande och brudgummens intåg. Detta återspeglar ett symbiotiskt samspel där den symboliska bruden omvandlas till en moderlig figur, medan den symboliska brudgummen representerar en son. Genom denna konstnärliga presentation strävar jag efter att fördjupa förståelsen för och initiera diskussioner kring de intrikata sambanden mellan symbolik, språk och de grundläggande principer som formar vår kollektiva uppfattning av verkligheten.

Instagram : @Soulamawit_art
hemsida: Soulamawit Art

Se mer verk från Vårsalongen

Varukorg