Tre frågor till Gert Wingårdh

Vad var svåraste delen i uppdraget?

Att förstå vad Liljevalchs egentligen ville ha – att det blev en omtävlan visar väl på att det inte var helt klart. Det gällde också att väga olika önskemål mot varandra, staden tyckte uppenbarligen att byggnaden inte fick bli för dominerande i omgivningen och det tog vi fasta på i vårt förslag.

Vad är ni mest nöjda med?

Att vi löst uppgiften på vårt sätt, med ett fint överljus och rena väggar i utställningssalarna. Och vi hoppas att det blir socialt spännande med kopplingen till området längs Falkenbergsgatan. Butiken får också en självständigare roll.

I beskrivningen av ert förslag Liten hänvisas förutom till släktskapen med Carl Bergstens huvudbyggnad till Malmö konsthall, ritad av Klas Anshelm 1975?

Konsthallen i Malmö har en enkelhet i rummet och ett jämnt ljus från lanterniner och är enormt uppskattad av utställare. Vi tyckte inte det var nödvändigt att uppfinna en egen lösning utan har återtagit och arbetat vidare på idéerna härifrån.

Varukorg