Samuel Åhlman

Samuel Åhlman

Titel: 249. The lingering

Teknik: Kulspetspenna på papper

Samuel Åhlman

Med många små, lätta rörelser väldigt nära varandra översätter och tolkar jag det fotografiska material jag under lång tid samlat och sorterat in i ett ständigt växande arkiv. Rörelserna registreras i snabb, malande takt under lång tid med bläck på papper. 

Resultatet bygger ett pussel av artprover, utsikter, platsbeskrivningar, illustrerade minnen och dokumentation av beteende baserat omkring de platser som i relation till varandra bör utredas närmare över tid. 

Kulspetspennan är ett vardagens verktyg. Vi använder den för att anteckna, underteckna och fördriva tid.

Mitt arbete baseras i en konstant pågående utredning av relationerna mellan narrativ, tecknad och målerisk praktik samt de utvalda materialens inneboende egenskaper. 

Min pågående utredning kretsar kring ett fotografiskt arkiv under konstant omtolkning. Innehållet är i skrivande stund närmare 6 000 foton, ihopsamlade under dagslånga turer till fots. Jag återvänder ofta till samma plats, för att kunna se platsen från nya vinklar, i andra väder, med nya ögon, vid nya tider, gång efter annan. 

Jag väljer mina material noga, och håller sedan fast vid dem för att kunna få en djupare förståelse för dess egenskaper och berättelser. Kulspetspennan är konstant, den skissar, noterar eller rullar ut en vardagligt svartlila sammetston beroende på vad situationen kräver.

Se mer verk från Vårsalongen

Varukorg