Anders Alm

Anders Alm

Titel: 5. Utan titel I

Teknik: Fine art print

Anders Alm

Fotografierna är från ett pågående projekt tillsamman med min partner Cecilia Rosenlund som har arbetsnamnet NOMA.

Det finns många olika arenor i våra liv, både i smått och stort. Allt från en liten avgränsad grupp som till exempel en skolklass till en stor massa som en hel nation. Frågan är vad som krävs inom dessa grupper för att falla utanför normen och hur giltig den normen är inom de olika strukturer som finns. 

Hur duger man om man inte uppfyller de förväntningar som samhället, ekonomin och medmänniskorna ställer? Du kanske inte kan tillgodogöra dig undervisningen som skolan kräver. Du har kanske inte har råd med det som anses som de rätta kläderna eller så tycker du att du är för tjock eller för smal. Du kanske känner att du lever i fel kropp. Alla har nog upplevt detta, att man inte duger som man är.

Jag har arbetat som frilansfotograf i Norrbotten under fyra decennier och hela tiden med egna projekt. De har presenterats i utställningar och som böcker.

Varukorg