Maria Jonsson

Maria Jonsson

Titel: 133. Undisclosed Inquiry (M)

Teknik: Tuschlavering

Maria Jonsson

Interiörerna i Undisclosed Inquiry är från början filmkulisser – de förekommer som bakgrunder i en serie stumfilmer från 1910-talet. Filmerna är baserade på följetongerna om Fantômas, en brottsling och mästare på att byta skepnad. Det som fångade mig med filmerna och följetongerna är de teman som berör det dolda, svårfångade och oförklarliga. När jag målar scener ur filmerna skapar det en möjlighet för mig att få stanna kvar i mysteriet och utforska det i min egen takt.

Undisclosed Inquiry skildrar rum. Det är till exempel arbetsrum, hotellrum, sällskapsrum; platser för arbete, socialt umgänge eller vila. Inga människor syns i bilderna. Utan aktörer kan man bara ana att något kommer att ske här – eller att något redan har utspelat sig här. 

Titeln Undisclosed Inquiry antyder en utredning eller ett utforskande. Men också tystnad – att information inte har delgetts. Vilka som utför utredningen, eller vad som är föremål för undersökningen, avslöjas inte av titeln eller bilden. 

Tekniken är tuschlavering. Bilderna har växt fram genom att tunna skikt med utspädd tusch har lagts lager på lager för att skapa nyanser mellan ljus och svärta. Genom att koncentrera mig på detaljerna i bilden får jag tid att dröja mig kvar i motivet. Jag får en möjlighet att göra motivet till mitt eget genom att förändra eller förstärka stämningen i bilden.

De målningar som visas på Vårsalongen är fem verk i serien Undisclosed Inquiry. Hittills har jag skapat 16 målningar i denna serie.

Se mer verk från Vårsalongen

Varukorg