P-O Larsson

P-O Larsson

Titel: 202. Ensamt träd

Teknik: Kolteckning

P-O Larsson

Tecknar periodvis i växelverkan med den grafik jag arbetat med i snart 50 år. Just nu är det tecknandet med kol som upptar mycket av min tid. Bilderna tenderar att bli ett slags ögonblicksbilder. Gillar tillståndet av direkthet, slump och intuition som får råda. En del av dessa, som jag kallar dagboksbilder, använder jag som utgångspunkt för större, mer komplexa kolteckningar. Motiven ofta växtliknande former i landskap. Jag erfar att tecknandet för mig är en process för att bringa ordning i en kaotisk värld. Att notera tillstånd, formulera lägesbeskrivningar.

Se mer verk från Vårsalongen

Varukorg