Rina Eide Løvaasen

Rina Eide Løvaasen

Titel: 114. There Will Be Inevitable Loss #7

Teknik: Olja på duk, slaktkrokar, ball chain

Rina Eide Løvaasen

There Will Be Inevitable Loss # 1 – 8 er et monumentalt oljemaleri bestående av åtte deler. Med utgangspunkt i formatet 5:3 og målene 16,66 x 10 cm har jeg regnet ut hvor mye verdensrommet ekspanderer mens vi sover per år, over åtte år. Den matematiske formelen for ekspansjonen er 74,3 km per sekund per megaParsec. En megaParsec er en måleenhet for avstand i verdensrommet og består av tre millioner lysår. Med et gjennomsnitt på syv timer søvn per natt, sover vi (bort) 9 198 000 sekunder per år.

De åtte lerretene ekspanderer eksponensielt fra sin opprinnelige form, i likhet med Fibinaccispiralen. Det var interessant å oppdage at verdensrommet vokser etter samme mønsteret som så mye annet i naturen, at verdensrommet også er natur. Det sjuende lerretet, som vises her, får målene 379 x 227 cm, og samlet får maleriet en flate på 37,61 kvm. Én komposisjon brer seg over hele maleriet, samtidig som komposisjonen innad hvert lerret må være sterk nok til å stå for seg selv. Fordi det totale verket vil aldri vises samtidig, men i varierende kombinasjoner, for å peke på (det stadig økende) fraværet av innhold i vår opplevelse av helhet. Komposisjonen er bygd opp for å indikere at deler av hendelsen i bildet utspiller seg utenfor billedrommet. De vises ikke her, men er allikevel avgjørende for helheten.

Innholdet i hvert lerret er avgjørende for forståelsen av det totale verket. Til sammen forestiller maleriet et scenario. Det kan leses som en rebus, der hver bestanddel har en betydning som kan forstås i kontekst av helheten.

Se mer verk från Vårsalongen

Varukorg