Cristian Quinteros Soto

Cristian Quinteros Soto

Titel: 254. Badsäsongen - Abisko

Teknik: Videodokumentation av performance, 11,02 min

Cristian Quinteros Soto

Badsäsongen är en kombination av olika konstnärliga interventioner och utgår ifrån att bada tillsammans året runt i Sverige. Baden har dokumenteras med video, ljud, foto eller text. Här badar vi i Abisko!

Det du ser och hör är människor som badar tillsammans. Till mina bad är alla välkomna. Oavsett vem du är så vill jag att du ska kunna känna dig representerad men då behövs också ditt deltagande. Alla våra kroppar är i vårt samhälle redan laddade med fördomar och strukturer. Därför försöker jag med mina bad ta bort det initialt sensationella av nakenheten och istället fokusera på det poetiska och utopiska med att se människor umgås utan att lägga värdering på varken kön, ålder, kroppsstorlek, etnicitet, socioekonomisk bakgrund eller andra maktstrukturer.

I min konstnärliga praktik har jag utforskat kollektiva upplevelser som migration, mellanförskap och omsorg. Om jag inte badar så arbetar jag med platsspecifika installationer med fokus på ljud, dofter och temperaturskillnader. En stor del av mitt undersökande går ut på att vara närvarande på platser där kollektiv nakenhet utövas och föra samtal. Där har det varit naturligt att prata om nakenhet, kroppsnormer och metoder för omsorg. Dessa platser och händelser är också en del av våra offentliga rum i Sverige. Vad händer om vi kan se det kollektiva badet som en metod för att möjliggöra en normalisering av den icke-normativa kroppen i vårt samhälle?
_________________________________
Detta också en inbjudan till att bada med mig, och beroende på när under året vi badar kan upplevelsen variera.
Mer info och andra verk hittar du på www.cristianquinterossoto.com

Se mer verk från Vårsalongen

Varukorg