Jette Andersen

Jette Andersen

Titel: 26. Livet i orden vi lämnar efter oss

Teknik: Collage med handskrivna brev, kol, MDF, 3 delar

Jette Andersen

Verket ”Livet i orden vi lämnar efter oss” (7117) består av ett collage av handskrivna brev, limmade på mdf board, och kolteckning. Verket är i sin helhet 366 cm långt och 61 cm högt. Breven har jag mottagit under 60-talet fram till 90-talet, då handskrivna brev långsamt ersattes av andra medier. De bär med sig genomlevt liv, bortom ordens betydelse, men upplöser också tiden med närvaron som skapas i handens fysiska rörelse.

Min konst utgår från livet som pågår. De senaste åren har jag framför allt undersökt och bearbetat platsen, den som blev mitt öde, min trygghet, min begränsning. Platsen vid Luleälvens södra strand, till vilken jag saknar rötter, men där jag efter byte av land och kultur slagit rot. Tidigare gestaltningar i en mängd olika tekniker har kretsat kring platsen ur olika perspektiv; kring tillhörigheten, allt man lämnar efter sig och de möjlighetsfält och den poesi, som är inbyggd i de egna, överblivna resterna.

Mitt senaste verk, installationen ”Livet i tingen vi lämnar efter oss”, var med på Vårsalongen 2022.

Det finns ingen nostalgi i verket. Att breven genom verket förvandlas och uppstår på nytt, i en ny kontext, blir ett befriande brott. Breven definieras inte längre utifrån textens innebörd, utan utifrån kalligrafins estetik, den taktila utstrålningen. Samtidigt utgör de en samlad dialog mellan konkreta platser och bildar en bakgrund för min nuvarande horisont, som spänner över hela verkets bredd.

jette@jetteandersen.se
www.jetteandersen.se

Se mer verk från Vårsalongen

Varukorg