Sara Kallioinen Lundgren

Sara Kallioinen Lundgren

Titel: 170. Endure

Teknik: Blandteknik, akrylgips, textil

Sara Kallioinen Lundgren

Utgångspunkten i mitt arbete är ett slags förkroppsligande av relationen mellan verbal och icke-verbal kommunikation. Grunden i kommunikationsteori är att ett avsett budskap, skickas från något, genom något, till något. I detta från, genom och till, händer det en massa saker. Personen som pratar gör olika ansiktsuttryck, har ett särskilt tonläge på rösten och gör gester som lägger till information. När budskapet kommer fram till mottagaren blir inte alltid det där avsedda budskapet som det var tänkt, framförallt blir det mycket mer än de simpla ord som sas.
I mitt arbete utgår jag från sådana avsedda budskap, men låter materialen omarbeta ordens form så att det blir materialen som styr över det icke-verbala. Jag arbetar därför väldigt nära materialen och är lyhörd inför hur olika material vill forma sig. Verken börjar som en platt digital bild, som som materialen får förvränga med strukturer som veck eller penseldrag.
Verken i utställningen utgår från orden ”endure” (härda ut) och ”control” (kontroll) och är gjorda i olika tekniker, men de båda består av en kombination av textil och akrylgips.

Jag har läst en kandidat i Keramikkonst på HDK och en master i Craft Textil på Konstfack, men arbetar idag i många olika material. Jag är intresserad av detaljer i språk och kommunikation och arbetar ofta med text som grund.

www.sarakallioinenlundgren.com

Se mer verk från Vårsalongen

Varukorg